Spoločnosť Lukra Slovakia s.r.o. vznikla v roku 2003. Svojim zameraním sa jedná o spoločnosť zameriavajúcu sa na obchodovanie s rastlinnými komoditami a poľnohospodárskymi produktmi.

Spoločnosť sa v roku 2014 vstúpila do prvovýroby kúpou 75% obchodného podielu v spoločnosti EUROAGRO SENICA , sídliaceho na Horných Surovinách 1010 v Senici. Podnik hospodári na výmere cca 3300ha s toho cca 2100ha ornej pôdy.
Rastlinná výroba je zameraná na produkciu pšenice potravinárskej, raže, tritikále, repky olejnej,  slnečnice, kukurice a sladovníckych jačmeňov.
Živočíšnu výrobu predstavuje chov mäsového dobytku „  charolais“ .Momentálny stav je cca 600ks.
Spoločnosť momentálne zamestnáva cca 50 zamestnancov.

Z komodít sa jedná hlavne o potravinárske pšenice, jačmeňe, kukuricu, a olejniny.

Aktuálne hľadáme dlhodobého partnera na dodávky surového kravského mlieka !!! Naša spoločnosť je schválený nákupca mlieka pod registračným číslom:  NM 07113.

Aktuálne ceny nájdete v sekcií produkty, po kliknutí na jednotlivé komodity.

S poľnohospodárskych produktov sa zameriavame na veľkoobchodné dodávky sušeného mlieka, srvátky a výkup surového mlieka. 

Prioritou spoločnosti je aj naďalej vstup do prvovýroby kúpou poĺnohospodárskeho podniku, prípadne obchodného podielu. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na adresu: dusan@lukra.sk

 

 

 

 

Lukra Slovakia s.r.o.        
Food Trading      
Sartorisova 8 GSM: +421  903 222 991
821 08 Bratislava FAX: +421 2 54 78 97 21