VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
skcsendehupl

separator

Vyššie

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

V zmysle § 8 ods.2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Aktualizáciou č. 1 Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020"


 

 
 

Spoločnosť Lukra Slovakia s.r.o.

UPOZORNENIE

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlasím

 https

 

 

 

created by: Marek Sarvas